این روزها چه خبر؟

تهران، نشست‌ گلستان‌خوانی، پنجشنبه ۴شهریور۱۳۹۵

تهران، نشست‌ گلستان‌خوانی، پنجشنبه ۴شهریور۱۳۹۵

بیشتر...
تهران، کارگاه ۱۳۷ «ویرایش و درست‌نویسی»، از دوشنبه ۸شهریور۱۳۹۵

تهران، کارگاه ۱۳۷ «ویرایش و درست‌نویسی»، از دوشنبه ۸شهریور۱۳۹۵

بیشتر...
سمنان، کارگاه ۱۳۸ «ویرایش و درست‌نویسی»، از شنبه ۶شهریور۱۳۹۵

سمنان، کارگاه ۱۳۸ «ویرایش و درست‌نویسی»، از شنبه ۶شهریور۱۳۹۵

بیشتر...
مشهد، کارگاه ۱۳۶ «ویرایش و درست‌نویسی»، از شنبه ۶شهریور۱۳۹۵

مشهد، کارگاه ۱۳۶ «ویرایش و درست‌نویسی»، از شنبه ۶شهریور۱۳۹۵

بیشتر...
کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

بیشتر...
تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از پنجشنبه ۱۱شهریور۱۳۹۵

تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از پنجشنبه ۱۱شهریور۱۳۹۵

بیشتر...

«ویراسـتاران»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۰۲۲۴۴۳۷۴
روی نقشۀ گوگل
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3