بخش‌های ویژه

Tim Berners

بارگذاری‌ها

دانستنی‌های مفید و جالب
Tim Berners

هدیه‌ها

هدیه‌های ویراستاران به دوستان
Tim Berners

نگارخانه

عکس‌های برنامه‌ها و کارگاه‌ها
Tim Berners

تالار گفت‌وگو

صدها جمله و نکتۀ درست‌نویسانه

این روزها چه خبر؟

دانشگاه مک‌گیل کانادا، نشست آشنایی با کارگاه ویرایش و درست‌نویسی

دانشگاه مک‌گیل کانادا، نشست آشنایی با کارگاه ویرایش و درست‌نویسی

بیشتر...
استان سمنان، شهر سرخه، هشتادوهشتمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از شنبه ۱۵شهریور۱۳۹۳

استان سمنان، شهر سرخه، هشتادوهشتمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از شنبه ۱۵شهریور۱۳۹۳

بیشتر...
تهران، نخستین«کارگاه درست‌نویسی متن‌های ترجمانی» از ۱۷شهریور۱۳۹۳

تهران، نخستین«کارگاه درست‌نویسی متن‌های ترجمانی» از ۱۷شهریور۱۳۹۳

بیشتر...
مشهد، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، ۲۷و۲۸و۳۰شهریور۱۳۹۳

مشهد، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، ۲۷و۲۸و۳۰شهریور۱۳۹۳

بیشتر...
مشهد، دورۀ کـارآمـوزی ویرایش

مشهد، دورۀ کـارآمـوزی ویرایش

بیشتر...
مصاحبۀ مفصل ایسنا با سرویراستار ویراستاران

مصاحبۀ مفصل ایسنا با سرویراستار ویراستاران

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، و۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۵۱۱۸۴۵۷۲۷۸ | ۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان ۱
۰۳۱۱۲۶۷۲۵۷۳ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
اصــفهان ۲
۰۳۱۱۲۶۶۴۶۵۱ | ۰۹۱۳۲۲۶۲۳۸۱
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3