این روزها چه خبر؟

دعوت رسمی استاد دانشگاه فردوسی مشهد از گروه ویراستاران برای تدریس

دعوت رسمی استاد دانشگاه فردوسی مشهد از گروه ویراستاران برای تدریس

بیشتر...
تهران، نودوپنجمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۱۰دی۱۳۹۳

تهران، نودوپنجمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۱۰دی۱۳۹۳

بیشتر...
تهران، نودوچهارمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از جمعه ۱۴آذر۱۳۹۳

تهران، نودوچهارمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از جمعه ۱۴آذر۱۳۹۳

بیشتر...
کتابخانه ملی مشهد برای نخستین‌بار، میزبان کارگاه ویرایش و درست‌نویسی «ویراستاران»، آبان۱۳۹۳

کتابخانه ملی مشهد برای نخستین‌بار، میزبان کارگاه ویرایش و درست‌نویسی «ویراستاران»، آبان۱۳۹۳

بیشتر...
تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

بیشتر...
نگاهی به حضور «ویراسـتاران» در نمایشگاه کتاب مشهد

نگاهی به حضور «ویراسـتاران» در نمایشگاه کتاب مشهد

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۵۱۱۸۴۵۷۲۷۸ | ۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان ۱
۰۳۱۱۲۶۷۲۵۷۳ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
اصــفهان ۲
۰۳۱۱۲۶۶۴۶۵۱ | ۰۹۱۳۲۲۶۲۳۸۱
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3