این روزها چه خبر؟

تهران، نشست‌ گلستان‌خوانی، ‌چهارشنبه ۷مهر۱۳۹۵

تهران، نشست‌ گلستان‌خوانی، ‌چهارشنبه ۷مهر۱۳۹۵

بیشتر...
مشهد، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۲۱شهریور۱۳۹۵

مشهد، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۲۱شهریور۱۳۹۵

بیشتر...
تهران، کارگاه ۱۴۰ «ویرایش و درست‌نویسی»، از پنجشنبه ۲۹مهر۱۳۹۵

تهران، کارگاه ۱۴۰ «ویرایش و درست‌نویسی»، از پنجشنبه ۲۹مهر۱۳۹۵

بیشتر...
کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

بیشتر...
تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از پنجشنبه ۱۱شهریور۱۳۹۵

تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از پنجشنبه ۱۱شهریور۱۳۹۵

بیشتر...
به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

بیشتر...

«ویراسـتاران»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۰۲۲۴۴۳۷۴
روی نقشۀ گوگل
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3