این روزها چه خبر؟

اصفهان، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۸خرداد۱۳۹۵

اصفهان، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۸خرداد۱۳۹۵

بیشتر...
تهران، دومین نشست‌ گلستان‌خوانی، پنجشنبه ۶خرداد۱۳۹۵

تهران، دومین نشست‌ گلستان‌خوانی، پنجشنبه ۶خرداد۱۳۹۵

بیشتر...
دومین کارگاه «دستورآموزی»، تهران، از ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵

دومین کارگاه «دستورآموزی»، تهران، از ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵

بیشتر...
ویراسـتاران در نمایشگاه کتاب

ویراسـتاران در نمایشگاه کتاب

بیشتر...
کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

بیشتر...
به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

بیشتر...

«ویراسـتاران»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۰۲۲۴۴۳۷۴
روی نقشۀ گوگل
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3