این روزها چه خبر؟

مشهد، صدوسی‌امین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۹اردیبهشت۱۳۹۵

مشهد، صدوسی‌امین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۹اردیبهشت۱۳۹۵

بیشتر...
اصفهان، صدوبیست‌ونهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۴اردیبهشت۱۳۹۵

اصفهان، صدوبیست‌ونهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۴اردیبهشت۱۳۹۵

بیشتر...
تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵

تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵

بیشتر...
تهران، نخستین نشست‌ گلستان‌خوانی، پنجشنبه ۹اردیبهشت۱۳۹۵

تهران، نخستین نشست‌ گلستان‌خوانی، پنجشنبه ۹اردیبهشت۱۳۹۵

بیشتر...
دومین کارگاه «دستورآموزی»، تهران، از ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵

دومین کارگاه «دستورآموزی»، تهران، از ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵

بیشتر...
تهران، صدوبیست‌وهشتمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۳۰فروردین۱۳۹۵

تهران، صدوبیست‌وهشتمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۳۰فروردین۱۳۹۵

بیشتر...
به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

بیشتر...
کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

بیشتر...

«ویراسـتاران»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۰۲۲۴۴۳۷۴
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3