بخش‌های ویژه

Tim Berners

بارگذاری‌ها

دانستنی‌های مفید و جالب
Tim Berners

هدیه‌ها

هدیه‌های ویراستاران به دوستان
Tim Berners

نگارخانه

عکس‌های برنامه‌ها و کارگاه‌ها
Tim Berners

تالار گفت‌وگو

صدها جمله و نکتۀ درست‌نویسانه

این روزها چه خبر؟

قم، نشست آشنایی با ویرایش و درست‌نویسی، پنج‌شنبه ۱۳شهریور۱۳۹۳

قم، نشست آشنایی با ویرایش و درست‌نویسی، پنج‌شنبه ۱۳شهریور۱۳۹۳

بیشتر...
دانشگاه مک‌گیل کانادا، نشست آشنایی با کارگاه ویرایش و درست‌نویسی

دانشگاه مک‌گیل کانادا، نشست آشنایی با کارگاه ویرایش و درست‌نویسی

بیشتر...
استان سمنان، شهر سرخه، هشتادوهشتمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از شنبه ۱۵شهریور۱۳۹۳

استان سمنان، شهر سرخه، هشتادوهشتمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از شنبه ۱۵شهریور۱۳۹۳

بیشتر...
تهران، نخستین«کارگاه درست‌نویسی متن‌های ترجمانی» از ۱۶شهریور۱۳۹۳

تهران، نخستین«کارگاه درست‌نویسی متن‌های ترجمانی» از ۱۶شهریور۱۳۹۳

بیشتر...
تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، پنج‌شنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱شهریور۱۳۹۳

تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، پنج‌شنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱شهریور۱۳۹۳

بیشتر...
مشهد، دورۀ کـارآمـوزی ویرایش

مشهد، دورۀ کـارآمـوزی ویرایش

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، و۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۵۱۱۸۴۵۷۲۷۸ | ۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان ۱
۰۳۱۱۲۶۷۲۵۷۳ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
اصــفهان ۲
۰۳۱۱۲۶۶۴۶۵۱ | ۰۹۱۳۲۲۶۲۳۸۱
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3