این روزها چه خبر؟

مشهد، صدوهفدهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۲۹آبان۱۳۹۴

مشهد، صدوهفدهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۲۹آبان۱۳۹۴

بیشتر...
یزد، صدوهجدهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از۲۲آذر۱۳۹۴

یزد، صدوهجدهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از۲۲آذر۱۳۹۴

بیشتر...
تهران، صدونوزدهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۲۶آذر۱۳۹۴

تهران، صدونوزدهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۲۶آذر۱۳۹۴

بیشتر...
اصفهان، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۲۳آبان۱۳۹۴

اصفهان، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۲۳آبان۱۳۹۴

بیشتر...
تهران، نشست‌ متن‌خوانی، چهارشنبه ۴آذر۱۳۹۴

تهران، نشست‌ متن‌خوانی، چهارشنبه ۴آذر۱۳۹۴

بیشتر...
به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

بیشتر...

«ویراسـتاران»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3