این روزها چه خبر؟

کتابخانه ملی مشهد برای اولین‌بار، میزبان کارگاه ویرایش و درست‌نویسی «ویراستاران»، آبان۱۳۹۳

کتابخانه ملی مشهد برای اولین‌بار، میزبان کارگاه ویرایش و درست‌نویسی «ویراستاران»، آبان۱۳۹۳

بیشتر...
اصفهان، نشست ویراستاران، چهارشنبه ۲۸آبان۱۳۹۳

اصفهان، نشست ویراستاران، چهارشنبه ۲۸آبان۱۳۹۳

بیشتر...
تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

بیشتر...
شیراز، کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، ۱۷تا۲۵ آبان۱۳۹۳

شیراز، کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، ۱۷تا۲۵ آبان۱۳۹۳

بیشتر...
گردش ویراسـتارانه در آرامگاه فردوسی، جمعه ۳۰آبان۱۳۹۳

گردش ویراسـتارانه در آرامگاه فردوسی، جمعه ۳۰آبان۱۳۹۳

بیشتر...
نگاهی به حضور «ویراسـتاران» در نمایشگاه کتاب مشهد

نگاهی به حضور «ویراسـتاران» در نمایشگاه کتاب مشهد

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۵۱۱۸۴۵۷۲۷۸ | ۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان ۱
۰۳۱۱۲۶۷۲۵۷۳ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
اصــفهان ۲
۰۳۱۱۲۶۶۴۶۵۱ | ۰۹۱۳۲۲۶۲۳۸۱
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3