این روزها چه خبر؟

کوه‌نوردی ویراستارانه، جمعه ۱۱مهر۱۳۹۳

کوه‌نوردی ویراستارانه، جمعه ۱۱مهر۱۳۹۳

بیشتر...
استان البرز، دانشگاه خوارزمی، کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، ۱۷مهر۱۳۹۳

استان البرز، دانشگاه خوارزمی، کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، ۱۷مهر۱۳۹۳

بیشتر...
کارنامه آزمون‌های ۷۹و۸۱و۸۲

کارنامه آزمون‌های ۷۹و۸۱و۸۲

بیشتر...
مشهد، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، ۲۷و۲۸و۳۰شهریور۱۳۹۳

مشهد، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، ۲۷و۲۸و۳۰شهریور۱۳۹۳

بیشتر...
مشهد، دورۀ کـارآمـوزی ویرایش

مشهد، دورۀ کـارآمـوزی ویرایش

بیشتر...
دانشگاه مک‌گیل کانادا، نشست آشنایی با کارگاه ویرایش و درست‌نویسی

دانشگاه مک‌گیل کانادا، نشست آشنایی با کارگاه ویرایش و درست‌نویسی

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، و۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۵۱۱۸۴۵۷۲۷۸ | ۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان ۱
۰۳۱۱۲۶۷۲۵۷۳ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
اصــفهان ۲
۰۳۱۱۲۶۶۴۶۵۱ | ۰۹۱۳۲۲۶۲۳۸۱
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3