بخش‌های ویژه

Tim Berners

بارگذاری‌ها

دانستنی‌های مفید و جالب
Tim Berners

هدیه‌ها

هدیه‌های ویراستاران به دوستان
Tim Berners

نگارخانه

عکس‌های برنامه‌ها و کارگاه‌ها
Tim Berners

تالار گفت‌وگو

صدها جمله و نکتۀ درست‌نویسانه

این روزها چه خبر؟

مصاحبۀ مفصل ایسنا با سرویراستار ویراستاران

مصاحبۀ مفصل ایسنا با سرویراستار ویراستاران

بیشتر...
اصفهان، هشتادوچهارمین کارگاه ویرایش و درست نویسی، از شنبه  ۱۱مرداد ۱۳۹۳

اصفهان، هشتادوچهارمین کارگاه ویرایش و درست نویسی، از شنبه ۱۱مرداد ۱۳۹۳

بیشتر...
تهران، هشتادوپنجمین کارگاه ویرایش و درست نویسی، از یکشنبه  ۱۲مرداد ۱۳۹۳

تهران، هشتادوپنجمین کارگاه ویرایش و درست نویسی، از یکشنبه ۱۲مرداد ۱۳۹۳

بیشتر...
شیراز، چهار کارگاه آموزشی، از شنبه  ۱۱مرداد ۱۳۹۳

شیراز، چهار کارگاه آموزشی، از شنبه ۱۱مرداد ۱۳۹۳

بیشتر...
مشهد، کارگاه ۸۷ ویرایش و درست‌نویسی، از سه‌شنبه ۲۱مرداد۱۳۹۳

مشهد، کارگاه ۸۷ ویرایش و درست‌نویسی، از سه‌شنبه ۲۱مرداد۱۳۹۳

بیشتر...
مشهد، پنجاه‌وچهارمین نشست تخصصی ویراستاران، پنجشنبه ۲۶تیر۱۳۹۳

مشهد، پنجاه‌وچهارمین نشست تخصصی ویراستاران، پنجشنبه ۲۶تیر۱۳۹۳

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، و۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۵۱۱۸۴۵۷۲۷۸ | ۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان ۱
۰۳۱۱۲۶۷۲۵۷۳ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
اصــفهان ۲
۰۳۱۱۲۶۶۴۶۵۱ | ۰۹۱۳۲۲۶۲۳۸۱
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3